کاربر مهمان
این سوال در 282روز پیش در گروه برنامه نویسی موبایل پرسیده شده

سویفت بهتره یا objective

سویفت بهتره یا ابجکتیو ؟؟؟