سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

جستجوی سوال و جواب

آرشیو سوالات

کاربر مهمان
این سوال در 165روز پیش در گروه فرهنگ و تاریخ پرسیده شده

گمال چیست؟

در زبان کردی و لکی گمال چه معنی میده؟

ارسال کننده پاسخ گمال چیست؟
این پاسخ در 164روز پیش توسط حشمت ارسال شده است

گمال یعنی سگ نر.  سگ قوی و هیکلی

ارسال کننده پاسخ گمال چیست؟
این پاسخ در 163روز پیش توسط حمید ارسال شده است

به سگ های بزرگ وپشمو و تنبل گمال میگنکاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان