سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

کاربر مهمان
این سوال در 156روز پیش در گروه وب مستری پرسیده شده

URL بهینه سایت

برای سئو بهتره url سایت چگونه باشه؟؟ چجور روت نوی

ارسال کننده پاسخ URL بهینه سایت
این پاسخ در 155روز پیش توسط روح الله ارسال شده است

بهتره که از روتینگ استفاده کنید مانند زیر

Kasemsa.com/home/index/24کاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان