سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

جستجوی سوال و جواب

آرشیو سوالات

کاربر مهمان
این سوال در 27روز پسش در گروه وب مستری پرسیده شده

URL بهینه سایت

برای سئو بهتره url سایت چگونه باشه؟؟ چجور روت نوی

ارسال کننده پاسخ URL بهینه سایت
این پاسخ در 26روز پسش توسط روح الله ارسال شده است

بهتره که از روتینگ استفاده کنید مانند زیر

Kasemsa.com/home/index/24

کاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان