سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

کاربر مهمان
این سوال در 186روز پیش در گروه جامعه و سیاست پرسیده شده

سگ خانگی

نگهداری سگ خانگی جرم محسوب میشه

یا فقط در مترو و برخی مکان ها داشتن سگ ممنوعه ؟؟

ارسال کننده پاسخ سگ خانگی
این پاسخ در 186روز پیش توسط نگین ارسال شده است

جان تو منم نمیدونم

ولی تو مترو که نمیزارن سگ ببری 

ارسال کننده پاسخ سگ خانگی
این پاسخ در 16روز پیش توسط میترا ارسال شده است

 تو مترو و بی ارتی همراه داشتن سگ ممنوعهکاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان