سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

جستجوی سوال و جواب

آرشیو سوالات

کاربر مهمان
این سوال در 30روز پسش در گروه جامعه و سیاست پرسیده شده

سگ خانگی

نگهداری سگ خانگی جرم محسوب میشه

یا فقط در مترو و برخی مکان ها داشتن سگ ممنوعه ؟؟

ارسال کننده پاسخ سگ خانگی
این پاسخ در 30روز پسش توسط نگین ارسال شده است

جان تو منم نمیدونم

ولی تو مترو که نمیزارن سگ ببری 

کاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان