سوال و جواب کاسمسا

اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان

کاربر مهمان
این سوال در 90روز پیش در گروه جامعه و سیاست پرسیده شده

سگ خانگی

نگهداری سگ خانگی جرم محسوب میشه

یا فقط در مترو و برخی مکان ها داشتن سگ ممنوعه ؟؟

ارسال کننده پاسخ سگ خانگی
این پاسخ در 90روز پیش توسط نگین ارسال شده است

جان تو منم نمیدونم

ولی تو مترو که نمیزارن سگ ببری کاسمسا ! اولین و بزرگترین سرویس سوال و جواب فارسی در جهان