کاربر مهمان
این سوال در 334روز پیش در گروه مکانیک پرسیده شده

روغن موتور برای فصل سرما

سلام چه روغم موتوری برای فصل سرما استفاده کنم برای ماشینم .

ماشینم پیکان مدل 77