کاربر مهمان
این سوال در 182روز پیش در گروه هنر و ادبیات پرسیده شده

حاظر یا حاضر ؟

سلام

حاظر یا حاضر کدام یکی از این دوتا درسته؟ کدومو تو زبان فارسی باید بیشتر به کار ببریم