کاربر مهمان
این سوال در 85روز پیش در گروه رایانه و اینترنت پرسیده شده

مزایای اینترنت adsl به اینترنت dialup

تفاوت و مزایای که اینترنت adsl نسبت به اینترنت dial up دارد؟